Почитувани граѓани,

Апликацијата “Црвено копче“ е наменета за пријавување какви било сознанија или информации од областа на злоупотреба на деца*, криминал од омраза и повикувањето на насилство, како и трговијата со луѓе.

Секое лажно пријавување е санкционирано со Кривичниот закон на РСМ - како кривично дело.

Апелираме за случаи кои се итни или за кои постојат докази дека се вршат во моментот граѓаните наместо понудената апликација, тоа веднаш да го пријават на телефонскиот број 192.

 * дете жртва е секое дете на возраст до 18 години